SAND SPA

Với vị trí tiện lợi tại tầng 1, Sand Spa bao gồm 2 phòng trị liệu và 1 phòng massage chân. Spa đầy đủ các dịch vụ như sauna, massage chân, chăm sóc body, thư giãn và chuyên sâu đá nóng.

BẢNG GIÁ SPA