LIÊN HỆ

XALA BOUTIQUE HOTEL NHA TRANG

Address: 3 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa

Facebook: Fb.com/XalaBoutique.Nhatrang